Política de privacitat


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

La confidencialitat de les vostres dades personals és un aspecte fonamental per a l’Associació infantil i juvenil ES PUNTET i entitats vinculades.

Fent ús d'aquesta web i dels serveis que s’hi ofereixen, l'usuari accepta quedar vinculat a les condicions de la present Política.

En cas de dubte en relació amb la present Política de Privacitat, podeu contactar amb nosaltres a través de l’adreça electrònica espuntet.esplai@gmail.com.

Aquesta política està dirigida a explicar com i per a quins propòsits utilitzam la informació que ens és proporcionada. A aquests efectes, pregam que llegiu atentament aquesta Política de Privacitat.


Qui es el responsable?

L’Associació infantil i juvenil ES PUNTET, amb C.I.F.: G57235657, és el titular d’aquest lloc web.


Com hem obtingut les teves dades personals?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies o actuals que heu mantengut o manteniu amb ES PUNTET: com a receptor dels nostres serveis, com a participant de les nostres campanyes, com a donant o bé que ens hàgiu sol·licitat informació sobre els serveis, les activitats i campanyes de ES PUNTET.

ES PUNTET està legitimat per recollir les vostres dades com a conseqüència de les obligacions contractuals de l’esmentada relació. Aquestes dades són les adequades per a les finalitats que es descriuen en el següent punt.

Tindreu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment mitjançant correu electrònic a l’adreça espuntet.esplai@gmail.com. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada, i tindrà com a conseqüència la impossibilitat de mantenir la relació o la prestació del servei, en el seu cas.


Amb quina finalitat tractem les vostres dades i fins quan?

La informació que ens heu facilitat o pugueu facilitar-nos en el futur s’utilitza estrictament per als següents propòsits, segons correspongui:
  • Processar les vostres consultes i/o sol·licituds;
  • Verificar la vostra identitat;
  • Enviar-vos butlletins o altres informacions relacionades amb les activitats i serveis de ES PUNTET, i d'altres relacionades amb els sectors de la formació, lleure i associacionisme.

Conservarem les dades proporcionades mentre duri la nostra relació, fins el moment que revoqueu el consentiment atorgat, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Posteriorment les dades recollides seran destruïdes amb garanties de privacitat.


A qui podem facilitar les vostres dades i per quin motiu?

Les vostres dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:
  • Proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que ES PUNTET els hagi contractat: empreses prestadores de serveis de IT i assessorament, proveïdors de serveis de pagament i agències de referència de crèdit, tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i de comerç electrònic, de màrqueting i campanyes que ens ajudin a promocionar els nostres serveis i tercers que realitzen treballs d’estadística. ES PUNTET tendria subscrits amb tots ells els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.
  • Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a què ES PUNTET està subjecta per la seva activitat.
  • Terceres persones que, de forma raonable, necessitin tenir accés a les teves dades de caràcter personal per una o vàries de les finalitats descrites.


Quins son els vostres drets?

Com a interessats directes, teniu dret a obtenir confirmació sobre si els responsables estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament.

Per exercitar els esmentats drets, pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a l’Associació infantil i juvenil ES PUNTET, C. Sant Llàtzer, 3, 07141 (Marratxí) o bé per correu electrònic a espuntet.esplai@gmail.com.

Per últim, vos recordam el vostre dret a interposar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquells supòsits en què es produesqui una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable.


I les galetes?

L’Associació infantil i juvenil ES PUNTET pot fer servir galetes quan un usuari navegui per la seva pàgina Web. Les galetes són fitxers enviats al navegador mitjançant un servidor web amb la finalitat d'enregistrar les activitats de l'usuari durant el temps de navegació. Les galetes utilitzades per la nostra web s'associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l'usuari.

Mitjançant la utilització de galletes resulta possible que el servidor on es troba ubicada la nostra pàgina web reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat de millorar-ne la navegació. En qualsevol cas, l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de galetes i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

Per utilitzar aquesta pàgina web no és necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades pel web.

Les galetes utilitzades en aquesta web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per recollir informació de caire personal.


Enllaços a altres pàgines web:

No ens feim responsables de les polítiques de privacitat d'altres pàgines web encara que l'enllaç hagi estat facilitat per la nostra pròpia pàgina. Recomanam que llegiu amb atenció la política de cada pàgina per la qual navegueu i vos poseu en contacte amb el propietari per a qualsevol dubte al respecte.

Així mateix, si obteniu l'enllaç a la nostra pàgina web a través d'alguna web aliena, no ens feim responsables de la política de privacitat o pràctiques d'aquesta pàgina externa.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Inscripcions campament de nadal

Sorteig panera de nadal

Resultat de la panera